Predstavnici Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) u posjeti Gradskoj razvojnoj agenciji Banja Luka

Predstavnici JICA-e, gospodin Gaku Funabashi, gospođa Takako Ueno i gospodin Jun Hirashima, danas su posjetili Gradsku razvojnu agenciju Banja Luka u cilju razmjene mišljenja vezanih za projekat «Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu – faza 2».

Ovaj projekat, koji u Republici Srpskoj sprovodi RARS, ocjenjen je najvišom ocjenom od strane privrednika koji su do sada koristili usluge mentora. U Republici Srpskoj je trenutno 34 certifikovana mentora, od kojih je četiri iz Gradske razvojne agencije. Mentori su tokom sastanka imali priliku iznijeti svoje utiske vezane za projekat i dati sugestije u svrhu poboljšanja i unapređenja projektnih aktivnosti. Istaknut je značaj usvojenih znanja i vještina koji se primjenjuju i u redovnim aktivnostima i kontaktima sa preduzećima kojima je potrebna podrška u prevazilaženju barijera u poslovanju.

Ovo je ujedno bila prilika da se predstave aktivnosti Agencije i projekti na kojima radimo, a što može biti povod za širenje saradnje sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju.

U OSTALIM VIJESTIMA