Priprema novih projekata za srednje škole – projekat za Treći poziv Regionalnog čelendž fonda (RCF)

Imajući na umu da je trenutno otvoren Treći poziv za projekte u okviru Regionalnog čelendž fonda (RCF) Gradska razvojna agencija Banja Luka je pokrenula pripremu novog projekta. Riječ je pozivu konzorcijumima institucija stručnog obrazovanja i kompanija koji nastoje da zajednički pripremaju i sprovode programe dualnog ili kooperativnog obrazovanja i kao takvi mogu da se prijave i takmiče za priliku da dobiju značajnu investiciju u opremu i infrastrukturu. Cilj je da se podstakne uvođenje novih tehnologija u obrazovne procese, zatim da se podrži razvoj metodologije dualnog ili kooperativnog obrazovanja, da se poboljša zapošljivost polaznika/maturanata SOO i njihovu integraciju u tržište rada te da se poveća produktivnost i konkurentnost preduzeća kroz rezultate ostvarene prilikom sprovođenja programa dualnog/ kooperativnog obrazovanja. Srednje stručne škole imaju priliku da kandiduju projekat u vrijednosti od 150 000 do 600 000 evra s tim da učenici u odabranim zanimanjima moraju da provedu najmanje 25% časova u firmama na praktičnoj nastavi.

Gradska razvojna agencija Banja Luka je tokom 2022.godine pripremila projekat za Tehničku školu u Banjoj Luci čija je vrijednost 800 000 KM i  koji je odabran za finansiranje. Pomenuti projekat je izabran u konkurenciji od 123 projekta koji su pristigli iz 6 zemalja u regiji, a od kojih su odabrana samo 3 projekta iz Bosne i Hercegovine. S obzirom na pozitivna iskustva iz prethodne godine Agencija je pokrenula inicijativu da pripremi novi projekat i tako doprinese razvoju srednjeg stručnog obrazovanja.

Gradska razvojna agencija Banja Luka koordinira rad Regionalnog savjeta za obrazovanje kojem pripada i nekoliko srednjih škola iz susjednih opština, te je 24.5.203.godine održan prvi radni sastanak u okviru aktivnosti vezanih za pripremu novog projekta. Na sastanku su učestvovale srednje škole članice Regionalnog savjeta koje zadovoljavaju formalne uslove za prijavu projekta a to su: Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Kotor Varoš i Politehnička škola Banja Luka.

U OSTALIM VIJESTIMA