Program podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih starosti do 35 godina – startap (start-up) Srpska

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje Program podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih starosti do 35 godina – startap (start-up) Srpska, čija je ukupna vrijednost 2.000.000 KM, a koji se finansira donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije u iznosu od 500.000 € (977.915 KM) i sredstvima Zavoda za zapošljavanje u iznosu 1.022.085 KM.

Programom je obuhvaćeno zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju kao aktivni tražioci posla koja su na dan raspisivanja javnog poziva imala do 35 godina i koja namjeravaju pokrenuti vlastitu djelatnost.

Gradska razvojna agencija će potencijalnim kandidatima koji žele da registruju preduzetničku radnju ili privredno društvo na teritoriji grada Banja Luka, pružiti stručnu pomoć u izradi poslovnog plana.

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem telefona 051/433-460 ili putem e pošte info@cidea.org, savaki radni dan od 08:00-16:00 h.

Javni_poziv_Start-up_2018.doc 
Biznis_plan__Start_up_2018.doc 
Zahtjev_samozaposljavanje_Start_up_2018.doc 

U OSTALIM VIJESTIMA