Projekat koji je preporodio rad Gradske organizacije slijepih Banja Luka

Na Svečanoj akademiji održanoj 12. novembra 2019. godine u Vijećnici Banskog dvora u Banjoj Luci povodom jubileja proslave 70 godina postojanja Gradske organizacije slijepih Banja Luka kao poseban izraz zahvalnosti za izuzetan doprinos na unapređenju rada, razvoja i afirmacije Gradske organizacije slijepih Banja Luka dodijeljena je Zahvalnica i monografija članu projektnog tima Gradske razvojne agencije Banja Luka.

U samoj monografiji koja je pripremljena i prezentovana povodom ovog jubileja detaljno je opisan projekat koji je imao izuzetan značaj za unapređenje rada i razvoja Gradske organizacije slijepih a pod naslovom „PROJEKAT KOJI JE PREPORODIO RAD GRADSKE ORGANIZACIJE SLIJEPIH BANJA LUKA“.

Naime, riječ je o projektu čiju je pripremu i finansiranje obezbijedila Gradska razvojna agencija Banja Luka a iz Programa Prekogranična saradnja IPA CBC Republika Hrvatska – Bosnia i Hercegovina i iz kojeg je finansirano renoviranje i opremanje poslovnih prostorija Gradske organizacije slijepih Banja Luka, zatim nabavka potrebne informatičke opreme za obuku i sama obuka slijepih lica te nabavka  kombi vozila za prevoz slijepih lica.

Pomenuti projekat je pravi primjer saradnje nevladinog sektora i Gradske razvojne agencije Banja Luka u kojem su efikasno iskorištena ekspertska znanja koje osoblje agencije ima u oblasti pripreme i implementacije međunarodnih projekata i zahvaljujći kojem je finansiran i implementiran jedan međunarodni projekat od kojeg dugoročnu korist imaju slijepa lica u jednoj lokalnoj zajednici. Posebnu vrijednost u ovom projektu ima stečeno praktično iskustvo i znanja koja su prenijeta na Gradsku organizaciju slijepih Banja Luka a u vezi sa pripremom i implementacijom projekata koji se finansiraju iz donatorskih fondova a sam projekat je praktičan primjer kako agencija može da doprinese unapređenju rada, razvoja i afirmacije NGO sektora u Banjoj Luci.

U OSTALIM VIJESTIMA