Projekti Gradske razvojne agencije Banja Luka i partnera prezentovani kao primjeri dobre prakse

Gradska razvojna agencija Banja Luka je ugostila poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Lopare i prezentovala rezultate projekta „Mini sirana“ koji je implementirala u saradnji sa Poljoprivrednom školom Banja Luka i Tehnološkim fakultetom Banja Luka, te projekte Centra za razvoj poljoprivrede i sela, „Krajiška i Hercegovačka kuća“.

Naime, na zahtjev stručnih savjetnika i u okviru implementacije projekta „Formiranje poljoprivredne zadruge za proizvodnju Majevačkog sira „Zarac““ – skraćeno PZ Zarac, upriličena je posjeta proizvođača mliječnih proizvoda sa ruralnog područja opštine Lopare. Osim proizvođača, prisustvovao je i načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Lopare, gospodin Željko Kerović.

Proizvođači i načelnik su najprije posjetili radionicu za preradu mlijeka u Poljoprivrednoj školi u Banjaluci, gdje im je prezentovano na koji način nova oprema za preradu mlijeka u radionici funkcioniše te koji se sve proizvodi mogu praviti kako u okviru praktične nastave učenika škole tako i eksperimentalnih vježbi studenta. Posebno je istaknuto da je prezentovana mini-sirana praktično pravi primjer malog prerađivačkog pogona za manje farme kapaciteta 100 l dnevno.

Nakon toga poljoprivredni proizvođači i načelnik su posjetili  Krajišku, a zatim i Hercegovačku kuću, gdje su predstavnici Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka prisutnima prezentovali asortiman proizvoda, ali i sve korake tokom realizacije projekata Krajiška i Hercegovačka kuća te ponudili pomoć gostima u realizaciji njihovog sličnog projekta.

U OSTALIM VIJESTIMA