PRVE OBUKE ZA ZAPOŠLJAVANJE U SEKTORIMA TEKSTIL, KOŽA I OBUĆA ZA NEZAPOSLENE KANDIDATE NA JESEN

Gradska razvojna agencija Banja Luka u okviru implementacije projekata „Jačanje kapaciteta obrazovnih ustanova za provođenje praktične nastave i osposobljavanja radnika za deficitarna zanimanja u sektorima koža/obuća i tekstil“ i „Jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sektorima prerada tekstila i kože“, još jednom poziva sve zainteresovane kandidate za pohađanje besplatnih teoretskih i praktičnih obuka, tj. osposobljavanje zbog zapošljavanja da se prijave na iste. Uspješnim kandidatima koje odaberu preduzeća biće ponuđeno radno mjesto.

Kandidati se mogu prijaviti za:

  1. Obuke za obradu kože i izradu predmeta od kože – 20 kandidata
  2. Obuke za šivenje tekstila – 24 kandidata
  3. Obuke CAD/CAM tehnologije – 7 kandidata

Kandidati koji su već kontaktirani i odabrani od strane preduzeća će u toku septembra dobiti sva potrebna saznanja o vremenu i mjestu održavanja obuka. Prve obuke će se početi najvjerovatnije u septembru/oktobru 2018. godine. Obuke su koncipirane tako da 20 % čine teoretski dio, a 80 % praktični dio i one će se sprovoditi u novoopremljenim praktičnim radionicama u Školi učenika u privredi  i Tehnološkom fakultetu u Banjaluci, te u preduzećima. Svaka obuka će trajati ukupno 130 časova, a od toga će 100 časova biti u školi ili na fakultetu, a 30 u firmi koja odabere kandidata. Poslije ove osnovne obuke, kandidat dobija zaposlenje u firmi i dužan je da ostane u istoj onoliko dugo koliko će međusobni ugovor precizirati.

S obzirom da je provođenje projekata sufinansirano iz sredstava Programa Prilika Plus – Švajcarske Vlade, a koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća – RARS, Projekta Međunarodne organizacije rada, Lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BIH, Evropske unije i Gradske razvojne agencije Banja Luka, za sve odabrane kandidate obuke će biti besplatne.

Poziv je otvoren ka svim zainteresovanim kandidatima koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro Banja Luka i zainteresovani su za rad u ovim sektorima bez obzira na školsku spremu i prethodno iskustvo.

Takođe, pozivamo i sve firme sa područja Banjaluke koje se bave izradom predmeta od tekstila i kože da se jave ukoliko im je potrebna nova radna snaga, da bi ih Agencija mogla uključiti u projekat.

Sve prijave kandidati i firme mogu da pošalju na adrese ana.beader@cidea.org; olivera.kovacevic@cidea.org, i slavisa.lukic@cidea.org, ili da ih lično dostave u prostorije Gradske razvojne agencije Banja Luka u Ulici Josifa Pančića broj 8.

Za sve ostale informacije se možete obratiti i na broj telefona 051/433-460.

 

Obrazac za prijavu kandidata:

PRIJAVA KANDIDATA – biografija

 

U OSTALIM VIJESTIMA