Radni sastanak sa direktoricom Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske

Direktor Gradske razvojne agencije Neven Stanić sastao se danas u prostorijama Gradske razvojne agencije sa direktoricom  Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske Jasnom  Milešević.

Riječ je o radno-konsultativnom sastanku na kom su se obe strane usaglasile da postoji potreba za boljom i operativnijom saradnjom dve ustanove, prvenstveno  u vezi prijave i pripreme projektnih aplikacija.

Takođe, složili su se da postoji određen broj međunarodnih poziva na kojima je potrebno formirati partnerski konzorcijum radi što uspješnije prolaznosti, i naravno kasnije realizacije projekata.

Gradska razvojna agencija će stojati na raspolaganju sa svojim stručnim kadrom kada su u pitanju pripreme za projektne aplikacije.

U OSTALIM VIJESTIMA