Realizacija projekta: Osposobljavanje mladih programera kroz neformalne edukacije

Počela je realizacija projekta “Osposobljavanje mladih programera kroz neformalne edukacije za radnu poziciju PHP developer”, koju realizuju Gradska razvojna agencija Banja Luka i Centar za informatički razvoj – InfoARS.

-Jedan od osnovnih ciljeva u našim projektima je pronalaženje modela i izvora finansiranja za realizaciju projekata osposobljavanja nedostajućeg kadra na tržištu rada. Kroz aktivnosti osposobljavanja radne snage, sa jedne strane, obezbjeđuje se kvalifikovan kadar koji je neophodan za opstanak, rast i razvoj naših kompanija, ali s druge strane, zapošljavanje mladih ljudi na kvalitetnim i atraktivnim radnim mjestima – navedeno je u saopštenju Gradske razvojne agencije.

Sektor informacionih tehnologija je brzorastući sektor koji ima veliku potrebu za radnom snagom, a prije svega programerima.

Programeri se ne školuje dovoljno kroz redovni sistem obrazovanja te je zbog toga neophodno provoditi projekte osposobljavanja.

Program obuke će trajati 6 mjeseci i sastoji se od 5 modula:  Fronted za programere, uvod u programiranje za PHP, realacione baze podataka i MySQL, Laravel framework i praktični projekat.

Obuku će pohađati 12 polaznika od čega će osam najuspješnijih dobiti plaćenu praksu u IT firmama ali će isto tako najmanje osam uspješnih polaznika moći da se zaposli u firmama koje su partneri na ovom projektu.

Pomenuti projekat realizuje se u periodu od 1.novembra ove godine pa sve do 31.maja 2022. godine.

U OSTALIM VIJESTIMA