Saradnjom do boljih rezultata

Predstavnici Gradske razvojne agencije iz Banja Luke – CIDEA posjetili su juče, 11.07.2018. godine, Agenciju za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ i u razgovoru sa njenim predstavnicima saznali  više o aktuelnom projektu „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“ koju finansira Međunarodna organizacija rada – ILO a koji trenutno implementira Agencija „PREDA-PD“.

Povod posjete Agenciji su pripreme za početak implementacije projekta od strane CIDEA-e koji takođe finansira Međunarodna organizacija rada a koji za predmet ima neformalno osposobljavanje nezaposlenih lica u oblasti koža/tekstil/obuća .

Tokom razgovora sa projektnim timova, predstavnici iz Gradske razvojne agencije Banjaluke saznali su sa kakvim teškoćama i izazovima su se susreli predstavnici Agencije „PREDA-PD“ u toku implementacije. Tokom razgovora je istaknut problem migracija, odnosno nedovoljan broj zainteresovanih lica, uprkos tome što su obuke besplatne i što se nudi mogućnost zaposlenja nakon završene obuke.

 

U OSTALIM VIJESTIMA