SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA TEHNIČKE ŠKOLE BANJA LUKA I PRIVREDNIKA IZ OBLATI METALOPRERADE

Tokom protekle sedmice na inicijativu Gradske razvojne agencije, održan je sastanak između predstavnika Tehničke škole Banja Luka i privrednika iz oblasti metaloprerade: Elas metalexpert d.o.o., Vis d.o.o, Dasstim d.o.o., Spektra DMG d.o.o.,Vujić sp, Tri Best d.o.o., i Maksmara d.o.o..

Osnovni cilj sastanka bio je priprema aplikacije za Javni poziv Grada za podsticajna sredstva za sufinansiranje nabavke opreme za opremanje kabineta za praktičnu nastavu srednjih stručnih škola u cilju obezbjeđenja kvalifikovane radne snage neophodne na tržištu rada. S obzirom da je uslov za prijavu na Javni poziv da partneri na projektu budu i privrednici, ovo je bila prilika da se usaglase načini na koji će zainteresovani privrednici pružiti podršku ovoj školi kroz finansijsko ili nefinansijsko učešće.

Ujedno, ovo je bila prilika da škola i privrednici koji zapošljavaju kadrove metaloprerađivačke struke, razmjene prijedloge i sugestije za poboljšanje saradnje i uslova za izvođenje prakične nastave za učenike Tehničke škole u cilju poboljšanja kompetencija učenika koji izlaze na tržište rada.

Zajednički zaključak učesnika ovog sastanka je da se posebna pažnja treba posvetiti poboljšanju komunikacije između škola i privrednika koji zapošljavaju učenike koji završavaju stručna zanimanja, na čemu će Gradska razvojna agencija nastaviti insistirati.

U OSTALIM VIJESTIMA