TRAŽITE POSAO? – JOŠ SLOBODNIH MJESTA ZA POHAĐANjE BESPLATNIH OBUKA ZA ZANIMANjA U SEKTORIMA PRERADA TEKSTILA I KOŽE SA CILjEM ZAPOŠLjAVANjA

Kao što je prije nekoliko dana već objavljeno, u okviru implementacije projekata „Jačanje kapaciteta obrazovnih ustanova za provođenje praktične nastave i osposobljavanja radnika za deficitarna zanimanja u sektorima koža/obuća i tekstil“ i „Jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sektorima prerada tekstila i kože“, ponovo se pozivaju svi zainteresovani kandidati za pohađanje besplatnih teoretskih i praktičnih obuka, tj. osposobljavanje zbog zapošljavanja. Uspješnim kandidatima koje odaberu preduzeća biće ponuđeno radno mjesto.

S obzirom da je provođenje projekata sufinansirano iz sredstava Programa Prilika Plus – Švajcarske Vlade, a koji provodi Republička razvojna agencija RARS, Projekta Međunarodne organizacije rada, Lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BIH, Evropske unije i Gradske razvojne agencije Banja Luka, za sve odabrane kandidate obuke će biti besplatne.

  1. Obuka za obradu kože i izradu predmeta od kože – 20 kandidata
  2. Obuka za šivenje tekstila – 24 kandidata
  3. Obuka CAD/CAM tehnologije – 7 kandidata

Obuke su koncipirane tako da 20 % čine teoretski dio obuke, a 80 % praktični dio obuke.  Obuke će se sprovoditi u novoopremljenim praktičnim radionicama u srednjoj školi i fakultetu, te u preduzećima. Svaka obuka će trajati ukupno 130 časova. Poziv je otvoren ka svim zainteresovanim kandidatima koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro Banja Luka i zainteresovani su za rad u ovim sektorima bez obzira na školsku spremu i prethodno iskustvo.

Sve prijave kandidati mogu da pošalju na adrese ana.beader@cidea.org i slavisa.lukic@cidea.org , ili da lično dostave u prostorije Gradske razvojne agencije Banja Luka u Ulici Josifa Pančića broj 8.

Takođe, za sve informacije se možete obratiti na broj telefona 051/433-460.

Formular-za-prijavu-kandidata-biografija

 

U OSTALIM VIJESTIMA