Trening digitalnim vještinama

U petak, 10. decembra Gradska razvojna agencija organiziovala je prvi trening  digitalnim vještinama  od niza predviđenih  u sklopu projekta CCI4TOURISM finansiranog programom Interreg Adrion. Treninzi  se održavaju u prostoru Agencije.

Teme  su :

– 10.12.2021. Digitalna transformacija u 2021 
– 11.12.2021. Ubrzani uticaj novih tehnologija na kreativne industrije, trendovi i projekcije
– 13.12.2021. Digitalne platforme u kreativnoj industriji
– 15.12.2021. Izrada i optimizacija profila, komunikacija i savjeti
– 17.12.2021. Kreativni portfolio – izrada digitalne prezentacije u formi portfolio web 
– 18.12.2021. Optimizacija, SEO, hosting, održavanje web sajta
– 18.12.2021. Osnove grafičkog dizajna za društvene mreže
– 20.12.2021. Društvene mreže i kreativna industrija
– 22.12.2021. Mogućnosti društvenih mreža, sadržaj na društvenim mrežama
– 24.12.2021. Osnove promocije i upravljanje  profilom – PRAKTIČNI RAD

Projekat ima za cilj otkrivanje preduzetnika i novih talenata, ali i jačanja preduzetničkih vještina i integracije između kulturnog, kreativnog i turističkog sektora za stvaranje novih preduzeća i za dizajn novih proizvoda. Stoga su učesnici  radionica bili akteri iz različitih kulturnih i kreativnih industrija u turizmu na našem području.

U OSTALIM VIJESTIMA