U Gradskoj razvojnoj agenciji održan koordinacioni sastanak za sektor prerada drveta i prezentovan novi projekat

Gradska razvojna agencija Banja Luka i Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka organizovali su koordinacioni sastanak klјučnih aktera za sektor prerada drveta sa cilјem da se uspostavi bolјa komunikacija između klјučnih aktera i koordinacija svih aktivnosti koje se provode u sektoru te da se objedine dostupni lјudski i finansijski resursi za provođenje aktivnosti koje su usmjerene na osposoblјavanje kadra prema potrebama industrije, uspostavlјanje funkcionalne infrastrukture za osposoblјavanje  i jačanje ustanova obrazovanja, te efikasnije zapošlјavanje nezaposlenih lica.

Nedovolјno kvalifikovane radne snage koči realizaciju brojih ugovora i ograničava izvoz, te realizaciju novih domaćih i stranih investicija i dalјi razvoj ovog sektora.

Problematiku su diskutovali vlasnici vodećih firmi u ovom sektoru koji su prisustvovali na sastanku kao što su: Drvoprodeks d.o.o., Fagus d.o.o., Milinković d.o.o., Standard a.d. Prnjavor, Imako d.o.o., s.p. Maestro, Drvomehanika d.o.o., te predstvanici pratećih institucija, ustanova obrazovanja i Zavoda za zapošlјavanje RS- CISO centar. Svi prisutni su se složili da posebnu pažnju treba posvetiti uspostavlјanju funkcionalne infrastrukture za osposoblјavanje kadra prema potrebama industrije, uvođenju novih programa u stručne škole, te stručnom usavršavanju profesora praktične nastave.

Gradska razvojna agencija Banja Luka i Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka su prethodnih godina proveli niz aktivnosti i projekata kroz koje je pružena podrška članicama  klastera „DRVO“ Banja Luka, te dalјe svoje napore usmjeravaju na uspostavlјanje operativnog centra za obuku kadrova prema potrebama industrije i zapošlјavanje.

S obzirom da je tokom jula mjeseca počela implementacija projekta pod nazivom „Razvoj, multiplikacija i umrežavanje za opšti model za obrazovanje odraslih za proizvodnju namještaja i arhitekturu“, na kojem je Ustanova WMTA partner za Republiku Srpsku, prisutnim su prezentovane aktivnosti ovog projekta. Projekat nudi osposoblјavanje za 50 nezaposlenih, praksu za 60 učenika ili studenata, 9 programa osposoblјavanja, softvere za projektovanje za obrazovne ustanove te brojne druge koristi ѕa sve aktere.

Pomenuti projekat podržava Vlada Švajcarske i Republička agencija za razvoj MSP-a kroz Program Prilika Plus.

U OSTALIM VIJESTIMA