U prostorijma Gradske razvojne agencija održana je dvodnevna edukacija za upravljanje projektima i pisanje projektnih aplikacija u saradnji sa TERIS-om

Program edukacije je namijenjen projektnim menadžerima / razvojnim programima teritorijalne / regionalne saradnje. Evropska unija, kroz svoje programe, postavlja prioritete u skladu sa pripremljenim projektima za sufinansiranje u cilju razvoja njihove oblasti.

Osnovna svrha obrazovanja je sticanje praktičnih znanja zasnovanih na prenosu iskustava u upravljanju projektima i pisanju projektnih aplikacija. U okviru obrazovanja, razvojne agencije dobijaju niz ideja i konkretnih projekata  koji će im omogućiti da se prijave za odgovarajuće tendere.

Učesnici koji će uspješno završiti ispit nakon edukacija (Modula A i Modula B), dobit će EU certifikat za Evropski kvalifikacijski okvir (EOK) 5 pod nazivom Menadžer projekta – programa razvoja teritorijalne / regionalne saradnje, za koji je TERIS akreditovana organizacija.

U OSTALIM VIJESTIMA