Učešće na Šestom međunarodnom forumu za saradnju

Predstavnici Gradske razvojne agencije Banja Luka  su učestvovali na Šestom međunarodnom forumu za saradnju koji je održan na Zlatiboru 7. i 8. oktobra 2021. godine. Forum je organizovan od strane Razvojne agencije Republike Srpske i Razvojne agencije Republike Srbije. Lokalne razvojne agencije iz Republike Srpske, Regionalne razvojne agencije Republike Srbije, Bugarske te brojne kompanije i razvojne institucije su imale priliku da čuju najnovije iskustva i rezultate aktivnosti, projekata, mjera i programa podrške razvoju privrede koji se provode u zemljama učesnicama, a to su prije svega sljedeća iskustva: Razvoj lanaca dobavljača na Zapadnom Balkanu – IFC, Svjetska banka, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Beograd, Prezentacija Finno platforme – EEP, te brojne primjere o saradnji nauke i privrede, uloga Fonda za inovacionu djelatnost Srbije, Iskustva saradnje  Tehnološkog fakulteta u Zvorniku i kompanije Zeohem d.o.o. Zvornik, zatim iskustva u uspostavljanju Razvojnog centra u Zvorniku za cijelu multinacionalnu kompaniju Zeohem.  Osim toga, tokom drugog dana su organizovani poslovni susreti između predstavnika kompanija i agencija s ciljem uspostavljanja saradnje za potrebe realizacije projekata i investicija.

U OSTALIM VIJESTIMA