Učestvujte i predložite: Prezentacija programa dodjele subvencija

Grad Banja Luka, Odjeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Preduzetnički centar i Gradska razvojna agencija, organizuju u subotu, 12. marta prezentaciju Programa dodjele subvencija za 2022. godinu.

Pozivamo sve preduzetnike koji su registrovali preduzetničku djelatnost u 2022. godini i one koji namjeravaju da se registruju, izvozno orjentisana preduzeća koja imaju do 30 zaposlenih, kao i ona koja planiraju da svoje proizvode plasiraju na inostrano tržište, turističke agencije i sve poslovne subjekte koji žele da daju doprinos u kreiranju Programa raspodjele subvencija za 2022. godinu

Cilj prezentacije i učešća poslovnih subjekata je da se Program raspodjele subvencija prilagodi potrebama privrede i poslovnih subjekata u Banjoj Luci.

Prezentacija će biti održana u dvorani Obilićevo, (pozorišna sala) sa početkom u 17 časova.

U OSTALIM VIJESTIMA