UDAS i CIDEA: Projekat „Ravnopravno različiti“ prezentovan predstavnicima Gradske uprave Grada Banja Luka

Danas je u prostorijama Gradske razvojne agencije (CIDEA) organizovan sastanak na kome je prezentovan projekat „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, koji finasira Evropska unija, a provodi organizacija UDAS sa partnerima.

Na sastanku su pored članova projektnog tima (UDAS) prisustvovali i predstavnici partneri iz Gradske razvojne agencije, te predstavnici Gradske uprave.

Menadžerica projekta, Dijana Kremenović, predstavila je glavne aktivnosti i ciljeve projekta. Projekat će se implamentirati u naredne tri godine na području 5 gradova uključujući i Banjaluku.

Cilj projekta je da se putem jačanja kapaciteta dvije mreže osoba sa invaliditetom (mreža žena sa invaliditetom i mreža žrtava mina), poveća socijalna osjetljivost lokalnih nosioca vlasti i organizacija civilnog  društva kroz direktno uključivanje osoba sa invaliditetom kao i organizacija koje se bave ovom problematikom u procesima donošenja odluka.

Predsjednik UDAS-a, Željko Volaš, rekao je da će se projektom promovisati model  uzajamne prodrške u zajednici i pozvao predstavnike Grada Banjaluka na saradnju u kreiranju aktivnosti i kampanja koje će biti korisne za Grad.

Dogovoreno je da se u narednom periodu projekat prezentuje gradonačelniku Igoru Radojičiću, te traži podrška Gradske uprave u oblastima zapošljavanja osoba sa invaliditetom, te mapiranja škola i javnih institucija koje su prilagođene osobama sa invaliditetom.

 

U OSTALIM VIJESTIMA