Uručeni Sertifikati za 23 Mentora za mala i srednja preduzeća

U petak 30.03.2018. godine u Banjoj Luci su dodjeljeni sertifikati mentorima za mala i srednja preduzeća koji su uspješno završili obuku u sklopu projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga malih i srednjih preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana-faza 2“.

Prvu generaciju mentora čine 23 polaznika iz lokalnih razvojnih agencija i lokalnih zajednica iz cijele Republike Srpske, a ispred Gradske razvojne agencije Banja Luka, obuku su uspješno savladala dva mentora što će dodatno pojačati kapacitet Agencije u smislu uspostavljanja saradnje i podrške, kako početnicima u poslovanju, tako i zrelim privrednim subjektima.

Osnovni cilj mentoringa i budućih mentora biće uspostavljanje dijagnoze problema u preduzećima zainteresovanim za učešće u ovom projektu, te njihovo prevazilaženje u saradnji sa menadžmentom.

Ovaj projekat je pokrenut prošle godine i tokom tri godine realizovaće ga Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju. Osnovni cilj projekta je uspostavljanje kontinuirane mentorske podrške preduzećima U Republici Srpskoj.

Praktični dio obuke će otpočeti na jesen nakon raspisivanja javnog poziva i izbora preduzeća za proces mentoringa.

 

U OSTALIM VIJESTIMA