Uspješno završene edukacije iz pisanja projektnih aplikacija u saradnji sa „Teris“-om

U prostorijama Gradske razvojne agencije uspješno su završene edukacije namijenjene projektnim menadžerima / razvojnim programima teritorijalne / regionalne saradnje.
Osnovna svrha ove edukacije je sticanje praktičnih znanja zasnovanih na prenosu iskustava u upravljanju projektima i pisanju projektnih aplikacija. U okviru obrazovanja, razvojne agencije su dobile niz ideja i konkretnih projekata koji će im omogućiti da se prijave za odgovarajuće tendere.
Svi polaznici koji su pohađali edukaciju (Modul A i Modul B) uspješno su položili završni ispit, i dobili EU certifikat za Evropski kvalifikacijski okvir (EOK) 5 pod nazivom Menadžer projekta – programa razvoja teritorijalne / regionalne saradnje, za koji je TERIS akreditovana organizacija.

U OSTALIM VIJESTIMA