Vebinar Kreativni dani

U okviru projekta CCI4TOURISM 30.09.2021. godine od 15h održaće se vebinar na temu Kreativni dani koji promoviše Friuli Innovazione iz Italije. Teme o kojima će se govoriti na vebinaru vezene su za modele kreativnog i digitalnog razvoja u turizamu.

Nakon pandemije, novi okvir koji se temelji na otpornosti za oživljavanje i kreativni i turistički sektor uključuju više nego ikad prije preduzetnički i digitalni sektor, kao i provodjenje održivih praksi. Imajući to na umu, ovaj vebinar nudi prilika za raspravu između lokalnih i transnacionalnih učesnika koji su nedavno uključeni u projekte iz kreativnosti i turizam.

Vebinar će biti na engleskom jeziku.

Likn za pristup:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5qLmgM7_RUaUmMSnruxE7w

U OSTALIM VIJESTIMA