Velika zaiteresovanost mladih u Banjaluci za pokretanje samostalnog biznisa – YEP Inkubator poslovnih ideja

YEP Inkubator poslovnih ideja razvijen je u sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP) kao sistem podrške preduzetništvu, koji podrazumijeva konkretnu pomoć pri osnivanju preduzeća i kreiranju novih radnih mjesta. Poslovnim idejama čiji komercijalni potencijal bude ocijenjen pozitivno od strane stručne komisije, biće ponuđena dugoročna podrške koja podrazumijeva stručno mentorstvo i finansijsku podršku. Nakon prezentacije, učesnicima su dodjeljeni sertifikati za uspješno završenu obuku za jačanje preduzetničkih vještina u okviru YEP inkubatora poslovnih ideja.

Kandidati koji su se prijavili za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja kroz obuku koja je počela u martu imali su priliku da unaprijede svoje preduzetničke vještine kroz tri modula obuka kojim su obuhvaćeni: analiza poslovnih ideja, pristup tržištu, razvoj proizvoda, zatim plan proizvodnje, upravljanje troškovima, odnos sa konkurencijom, upravljanje radnom snagom i vremenom, kao i upravljanje finansijama i poslovno planiranje.

Direktor Gradske razvojne agencije Banjaluka (CIDEA) Mario Milanović je naveo da je od 59 nominovanih ideja 35 prošlo edukativne obuke i mentorstvo, dok je devet najboljih izabrano  i one će dobiti kontinuiranu podršku i uspostavljanje poslovnog koncepta.

Ovaj projekat je podržao Grad Banjaluka, Gradska razvojna agencija (CIDEA), Inovacioni centar Banjaluka (ICBL) i Projekt zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizuje uz podršku Vlade Švajcarske.

U OSTALIM VIJESTIMA