Zaključci i odluke republičkog Štaba za krizne situacije

– Zaključak o obavezi donošenja Odluke o privremenim mjerama koje se odnose na trmjesečni moratorijum na otplatu glavnice i kamate sredstva plasiranih putem fondova kojim upravlja IRB

– Zaključak o potrebi donošenja Odluke o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza

– Zaključak o neobračunavanju zateznih kamata

 

Za odgodu plaćanja poreza podnesite pisanu izjavu

Poreska uprava Republike Srpske obavještava privredne subjekte, koji su pogođeni mjerama na sprječavanju širenja virusa korona i zbog toga imaju poteškoće u poslovanju, da imaju mogućnost da u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske podnesu Poreskoj upravi RS pismenu izjavu za odgađanje plaćanja poreskih obaveza.

Naime, Vlada Republike Srpske je juče donijela Odluku o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza po osnovu poreza na dobit, poreza na dohodak, te naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za 2019. godinu sa 31. marta na 30. juni 2020. godine. Prema ovoj Odluci, odgoda plaćanja se odnosi na privredne subjekte-pravna lica i preduzetnike, koji usljed mjera na sprečavanju širenja virusa korona imaju poteškoće u poslovanju o čemu privredni subjekti podnose pismenu izjavu Poreskoj upravi Republike Srpske. Obaveze koje će na osnovu ove odluke biti odgađene, poreski obveznici će izmiriti u ratama do kraja 2020. godine.

Poreska uprava RS obavještava poreske obveznike da od danas – 27.03.2020. godine pravna lica i preduzetnici mogu preuzeti formu pismene izjave na linku

 http://www.poreskaupravars.org/Documents/Obrasci/Izjava_za_odgodjeno_placanje_poreskih_obaveza.pdf. Imajući u vidu da je u toku pandemija bolesti COVID-19, te da se preduzimaju sve potrebne mjere kako bi se spriječilo dalje širenje virusa, Poreska uprava je omogućila poreskim obveznicima da navedenu izjavu podnesu u elektronskom obliku na sljedeću elektronsku adresu odgodaplacanja@poreskaupravars.org ili faksom na brojeve telefona:

PC Banja Luka: 051/332-384

U OSTALIM VIJESTIMA