Započeo ciklus edukacija za studente u preduzetništvu i pripremu projekata

Na zahtjev studenata iz organizacije IAESTE (Internacional Association for the Exchange of Students for Technical Experience), Gradska razvojna agencija organizuje dvije vrste obuka za studente na master studijama i završnih godina fakulteta. Radionice sa temama: „Priprema projekata po EU metodologiji“  i „Izrada poslovnog plana“ vrši osoblje Agencije koje pored predavanja pojedinačno sa studentima radi na razradi konkretnih projekata i poslovnih ideja.

Cilj ovih obuka jeste da studenti kroz ove aktivnosti budu ukljuceni u pripremu razvojnih projekata, kako bi njihove inovativne ideje ugledale svjetlost dana u poslovnom svijetu.

S obzirom na veliki interes studenata, Agencija će održavati kontinuirane radionice i u sljedećoj godini sa ciljem uvođenja studenata u praktičan rad na aktuelnim projektima.

 

U OSTALIM VIJESTIMA