Završen 3. modul obuka za jačanje preduzetničkih vještina u okviru YEP projekta

Završen je i treći modul obuka za start-up-e koji je trajao od 26-29.04.2018. godine, u kome su polaznici radili na finansijskim projekcijama svojih poslovnih planova, čime je zaokružena obuka za izradu poslovnog plana.

Kroz tri modula, preduzetnici-početnici su unapređivali poslovne vještine kroz 8 mjernih dimezija poput poslovnog planiranja, upravljanja rizicima, reakcija na poremećaje u okruženju, marketinga, menadžmenta, poslovnih finansija, komunikacijskih i prezentacijskih vještina.

Nakon završene obuke predstoji im prezentovanje poslovnih planova, čime će kandidati usavršiti svoje prezentacijske vještine, a poslije čega će proći obuku za izradu „Canvas poslovnog modela“ svoje poslovne ideje.

Projekat je podržan od strane Grada Banja Luka, Gradske razvojne agencije (CIDEA), Inovacionog centra Banja Luka (ICBL) i Projekta zapošljavanja mladih (YEP), a koji se realizuje uz podršku Vlade Švajcarske.

U OSTALIM VIJESTIMA