Završena implementacija projekta„Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sektorima prerada tekstila i kože“

Projekat „Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sektorima prerada tekstila i kože“ koji je Gradska razvojna agencija sa partnerima implementirala od juna 2018. godine, završen je u februaru 2019. godine.

U toku implementacije ovog projekta, organizovane su obuke za osposobljavanje nezaposlenih lica i studenata završnih godina. Tako je obuke pohađalo ukupno 45 kandidata, odnosno obuku za CAD sisteme za odjevnu tehnologiju  7 kandidata, obuku za šivenje tekstila 20 kandidata i obuku za šivenje kože 18 kandidata. Od 45 obučenih kandidata, do kraja februara zaposleno je 16 kandidata. Gradska razvojna agencija, kao koordinator lokalnog partnerstva za zapošljavanje, će i dalje raditi na zapošljavanju obučenih kandidata. Obuke su vršene dijelom u JU Školi učenika u privredi i na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci,  a zatim dio praktične obuke i u firmama koji su partneri na projektu.

U okviru projekta su nabavljene sitne mašine za šivenje kože i obuće, ploter i materijal za obuke koji su postavljeni i koriste se na Tehnološkom fakultetu Banja Luka, te materijal za šivenje tekstila za potrebe Škole učenika u privredi, kao i oprema za uspostavljanje i rad Koordinacionog centra za tekstil, kožu i obuću, kojim upravlja Gradska razvojna agencija.

Ovaj projekat  je bio praktično nastavak na projekat koji je finansiran od strane Vlade Švajcarske kroz program Prilika plus, a kroz koji su nabavljene mašine za šivenje tekstila i kože i koje su postavljene u radionicama u Školi učenika u privredi i na Tehnološkom fakultetu u Banjaluci. Vrijednost opreme nabavljene za ove dvije praktične radionice, a u okviru Programa Prilika Plus,  iznosi  98.219,16 KM, dok je vrijednost opreme nabavljene za radionice iz projekta sufinasiranog od strane ILO  53.569,63 KM.

Na prijedlog projektnih partnera i u skladu sa Strategijom razvoja Grada 2018 – 2027, Agencija je u procesu formalnog uspostavljanja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje na nivou Grada Banjaluka i to za nekoliko različitih sektora.

Osim Gradske razvojne agencije, kao glavnog implementatora projekta, veliki doprinos uspješnoj implementaciji su dali naši partneri: Tehnološki fakultet Banja Luka, JU Škola učenika u privredi Banja Luka, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Fondacija „Udružene žene“, preduzeća Exclusive Lingerie d.o.o, Miltex d.o.o, GBT s.p., Toledo Union d.o.o, Sadagosi d.o.o, Belt d.o.o.

U OSTALIM VIJESTIMA