Završena obuka na CAD sistemima za odjevnu industriju

U okviru implementacije projekta „Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sektorima prerada tekstila i kože“, završena je prva obuka i to za osposobljavanje za rad u CAD sistemima za odjevnu industriju.

Sedam kandidata je pohađalo obuku u trajanju od 100 časova na Tehnološkom fakultetu u Banjaluci.. Kandidati su uspješno završili obuku i osposobljeni su za samostalan rad u firmama koje se bave proizvodnjom tekstilnih predmeta.

Gradska razvojna agencija obavještava nezaposlene kandidate da u okviru ovog projekta postoji još slobodnih mjesta za obuke obrada kože i izrada predmeta od kože, kao i šivenje tekstila.

 

U OSTALIM VIJESTIMA