Završena prva dva modula online obuka

Završena prvа dva modula online obuka  iz preduzetničkih vještina od osam modula, koje je Gradska razvojna agencija organizovala za startape i zrela preduzeća.

Obuke su bile namjenjene  je za ljude koji žele da pokrenu posao, ali nisu sigurni koju bi poslovnu ideju realizovali. Potencijalnim preduzetnicima pomaže da prepoznaju različite poslovne ideje, analiziraju ih i izaberu onu koja najviše obećava.

Na seminaru su se  koristili pristupi aktivnog učenja na osnovu izloženog problema, gdje se ispituje individualni potencijal, želje i potrebe polaznika na osnovu kraćih praktičnih primjera i grafičkih ilustracija.

U OSTALIM VIJESTIMA