Završen ciklus obuka u sklopu Javnog poziva JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

Gradska razvojna agencija je u sklopu Javnog poziva poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja u 2022. godini objavljenog od strane JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizovala obuke na temu preduzetništva i poslovnog planiranja za sve aplikante koji planiraju samozapošljavanje registracijom svoje poslovne djelatnosti.

Realizovano je ukupno 10 obuka u kojima je učestvovalo 127 aplikanata. Polaznici su imali priliku da predstave svoje poslovne ideje i saznaju informacije vezane za osnove preduzetništva, prava i obaveze budućih preduzeća, kao i informacije o potencijalnim izvorima finansiranja u budućim poslovnim poduhvatima.

Gledajući prema vrsti djelatnosti, najveći broj aplikanata planira pokrenuti uslužnu djelatnost (71%), zatim slijedi trgovačka (12%), proizvodna (11%) i proizvodno uslužna djelatnost (6%).

U OSTALIM VIJESTIMA