Ljudski resursi

Ljudski resursi

Kvalitet ljudskih resursa u Banjoj Luci baziran je na sistemu edukacije koji daje visoko obrazovane ljude koji brzo uče, govore više jezika i pri tome koriste najsavremenije informacione tehnologije. Ministarstvo…

Opširnije...