Ljudski resursi

Prosječne plate

Prosječna neto plata u periodu I-XII 2017. godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, za grad Banju Luku iznosila je 958 KM (u 2016. godini 962 KM), a na nivou…

Opširnije...
Zaposleni

Zaposlenost Na području grada Banja Luka prosječan broj zaposlenih u 2017. godini,  iznosio je 68.238 što predstavlja 26,2% od ukupno zaposlenih u RS. U odnosu na prosječan broj zaposlenih u…

Opširnije...