EU4Business

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Projekat EU4Business

PODRŠKA ZA POKRETANJE PREDUZEĆA IZ OBLASTI IT-a

Riječ je o projektu podrške pokretanju novih firmi za lica mlađa od 35 godina u oblasti informacionih tehnologija (oblasti digitalizacije, digitalnih  i kreativnih industrija). Narednih 18 mjeseci ovaj projekat će, u skladu sa metodologijom Međunarodne organizacije rada (MOR) „Započni i unaprijedi svoj posao“ ojačati kapacitete 100 mladih ljudi starosti do 35 godina i dati finansijsku podršku za 20 kandidata u ukupnoj vrijednosti od 110.000 evra (215.000 KM). Ukupna vrijednost projekta je 418.000 KM. Početak projekta 01.01.2020. Predviđeni završetak projekta 30.06.2021.                                                             Projekat provodi Gradska razvojna agencija Banja Luka u partnerstvu sa Gradom Banja Luka, ICBL,  Zavodom za zapošljavanje RS – Filijala Banja Luka, Elektrotehničkim fakultetom, firmama „Blok projekt” d.o.o., „Ad Lab“ s.p., „Media Lab”d.o.o., Telegroup d.o.o., udruženjima: Udruženje „Bit Alijansa“, Klub poslovnih žena Republike Srpske“.  Ovo lokalno partnerstvo je jedno od pet partnerstava za zapošljavanje kreiranih u okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koga finansira Evropska unija u BiH, a realizuju GIZ, UNDP i MOR (Međunarodna organizacija rada).