EU4Business

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Projekat EU4Business

PODRŠKA ZA POKRETANJE PREDUZEĆA IZ OBLASTI IT-a

Riječ je o projektu podrške pokretanju novih firmi za lica mlađa od 35 godina u oblasti informacionih tehnologija (oblasti digitalizacije, digitalnih  i kreativnih industrija). Narednih 18 mjeseci ovaj projekat će, u skladu sa metodologijom Međunarodne organizacije rada (MOR) „Započni i unaprijedi svoj posao“ ojačati kapacitete 100 mladih ljudi starosti do 35 godina i dati finansijsku podršku za 20 kandidata u ukupnoj vrijednosti od 110.000 evra (215.000 KM). Ukupna vrijednost projekta je 418.000 KM. Početak projekta 01.01.2020. Predviđeni završetak projekta 30.06.2021.                                                             Projekat provodi Gradska razvojna agencija Banja Luka u partnerstvu sa Gradom Banja Luka, ICBL,  Zavodom za zapošljavanje RS – Filijala Banja Luka, Elektrotehničkim fakultetom, firmama „Blok projekt” d.o.o., „Ad Lab“ s.p., „Media Lab”d.o.o., Telegroup d.o.o., udruženjima: Udruženje „Bit Alijansa“, Klub poslovnih žena Republike Srpske“.  Ovo lokalno partnerstvo je jedno od pet partnerstava za zapošljavanje kreiranih u okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koga finansira Evropska unija u BiH, a realizuju GIZ, UNDP i MOR (Međunarodna organizacija rada).

Održan prvi sastanak partnera na projektu „Podrška za pokretanje preduzeća iz oblasti IT-a“

U četvrtak, 06.02.2020. godine sa početkom u 13.00 sati u prostorijama Gradske razvojne agencije Banja Lukaodržan je početni sastanak partnera na projektu „Podrška za pokretanje preduzeća iz oblasti IT-a“, na kojem su dogovoreni dalji koraci u implementaciji projektnih aktivnost koje će se sprovoditi na području Banja Luke.

Riječ je o projektu podrške pokretanju novih firmi za lica mlađa od 35 godina u oblasti informacionih tehnologija (oblasti digitalizacije, kreativnih industrija i digitalnog marketinga). Narednih 18 mjeseci ovaj projekat će, u skladu sa metodologijom Međunarodne organizacije rada (MOR) „Započni i unaprijedi svoj posao“ ojačati kapacitete 100 mladih ljudi mlađih od 35 godina i dati finansijsku podršku za 20 kandidata u vrijednosti od 215.000 KM. Pored toga, u sklopu mentorske podrške i obuka, dobiće pomoć u razvoju svoje poslovne ideje, kao i besplatan prostor u ICBL-u za prvu godinu rada. Ukupna vrijednost projekta je 418.000 KM.

Projekat provodi Gradska razvojna agencija Banja Luka u partnerstvu sa Gradom Banja Luka, Zavodom za zapošljavanje RS – Filijala Banja Luka, Elektrotehničkim fakultetom, firmama „Blok projekt” d.o.o., „Ad Lab“ s.p., „Media Lab”d.o.o., Telegroup d.o.o. udruženjima Udruženje „Bit Alijansa“, Klub poslovnih žena Republike Srpske“ i ICBL kao fondacija.

Lokalno partnerstvo za razvoj preduzetništva Banja Luka je jedno od pet partnerstava kreiranih u okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koga finansira Evropska unija u BiH, a realizuju GIZ, UNDP i MOR.

Održan prvi sastanak partnera na projektu „Podrška za pokretanje preduzeća iz oblasti IT-a“

Grad Banja Luka, Gradska razvojna agencija (CIDEA) i Inovacioni centar Banja Luka (ICBL) u okviru projekta EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju koga finansira Evropska unija u BiH, a realizuju GIZ, UNDP i MOR pozivaju mlade osobe, starosti od 18 do 35 godina, da se prijave za učešće na projektu jačanja preduzetničkih kompetencija i pokretanja STARTUP-a iz oblasti informacionih tehnologija i digitalnih i kreativnih industrija koje imaju primjenu u IT.

Postupak prijave

Prijave (link na prijavni formular na našem sajtu i sajtu partnera) www.bit.ly/2VhV6Tq se mogu popuniti direktno na obrascu ili u prostorijama Gradske razvojne agencije Banja Luka na adresi Josifa Pančića 8.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Kompletan javni poziv možete preuzeti na linku ispod:

Javni Poziv Pokretanje IT Startapa

 

Podrška za pokretanje STARTUP-a iz oblasti IT-a

Prvi krug obuka u sklopu projekta “Podrška za pokretanje STARTUP-a iz oblasti IT-a” koji finansira Evropska unija je počeo. U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, obuke se održavaju na daljinu uz pomoć digitalnih alata. Projektni tim je pripremio tutorijale koji će da služe u procesu obuka, koji se održava na platformi ZOOM gdje su polaznici podijeljeni u tri grupe koje vode mentori.

Projekat “Podrška za pokretanje STARTUP-a iz oblasti IT-a” podržava pokretanje novih firmi za lica mlađa od 35 godina u oblasti informacionih tehnologija (oblasti digitalizacije, kreativnih industrija i digitalnog marketinga). Ovaj projekat će, u skladu sa metodologijom Međunarodne organizacije rada (MOR) „Započni i unaprijedi svoj posao“ ojačati kapacitete 100 osoba mlađih od 35 godina kroz mentorstvo procesa osnivanja preduzeća, a 20 odabranih  mentorstvo za razvoj proizvoda, obuku iz oblasti NLP-a, obezbije i dati finansijsku podršku za 20 kandidata u ukupnoj vrijednosti od 110 000 evra,

Projekat provodi Gradska razvojna agencija Banja Luka u partnerstvu sa Gradom Banja Luka, Inovacionim centrom Banja Luka – ICBL, Zavodom za zapošljavanje RS – Filijala Banja Luka, Elektrotehničkim fakultetom, firmama „Blok projekt” d.o.o., „Ad Lab“ s.p., „Media Lab”d.o.o., Telegroup d.o.o. i udruženjima „Bit Alijansa“ i Klub poslovnih žena Republike Srpske“.

Ovo lokalno partnerstvo je jedno od pet partnerstava za zapošljavanje kreiranih u okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koga finansira Evropska unija u BiH, a realizuju GIZ, UNDP i MOR.

Grad Banja Luka, Gradska razvojna agencija (CIDEA), Inovacioni centar Banja Luka (ICBL) i projekat EU4Business pozivaju mlade osobe, starosti od 18 do 35 godina, da se prijave za učešće na projektu jačanja preduzetničkih kompetencija i pokretanja STARTUP/a iz oblasti informacionih tehnologija i digitalnih i kreativnih industrija koje imaju primjenu u IT.

 

Drugi javni poziv za učešće u projektu Podrška za pokretanje STARTUP-a iz oblasti IT-a

Grad Banja Luka, Gradska razvojna agencija (CIDEA) i Inovacioni centar Banja Luka (ICBL) u okviru projekta EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju koga finansira Evropska unija u BiH, a realizuju GIZ, UNDP i MOR pozivaju mlade osobe, starosti od 18 do 35 godina, da se prijave za učešće na projektu jačanja preduzetničkih kompetencija i pokretanja STARTUP-a iz oblasti informacionih tehnologija i digitalnih i kreativnih industrija koje imaju primjenu u IT.

Cilj projekta

Glavni cilj projekta “Podrška za pokretanje STARTUP-a iz oblasti IT-a” je doprinijeti povećanju zapošljivosti među mladima jačanjem preduzetničkih kompetencija i stvaranje uslova za njihovo samozapošljavanje. Projektom je planirano organizovanje obuka iz preduzetništva za 100 kandidata, koji će izraditi poslovne planove za svoje ideje i iste moći da kandiduju za finansijsku i nefinansijsku podršku. čime se stvaraju uslovi za povećanje broja novih preduzetnika i novih radnih mjesta. U prvom krugu obuku je prošlo 40 kandidata i izabrano 8 poslovnih ideja, dok će u naredna dva biti odabrano još 60 kandidata za obuke, a 12 njih će dobiti dalju mentorsku i finansijsku podršku.

Ciljna grupa – Ovaj javni poziv je otvoren za prijave:

 • Fizičkim licima starosti od 18 do 35 godina

Uslovi za učešče:

 • Da imate poslovnu ideju koju želite da pokrenete iz oblasti informacionih tehnologija i digitalnih i kreativnih industrija koje imaju primjenu u IT.
 • Da registrujete vlastito MMSPP (Mikro, malo ili srednje preduzeće ili preduzetnik) na teritoriji grada Banja Luka

Očekivani rezultati

 1. Učesnici/e projekta će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketinga i potrebnih preduzetničkih vještina.
 2. Nakon procjene izrađenih poslovnih planova, planirano je da se uspostavi 20 startup-a kojima će se pružiti finansijska i nefinansijska podrška (grant sredstva, mentoring i obuke).

Sadržaj podrške – Učešće u projektu “Podrška za pokretanje STARTUPA-a iz oblasti IT-a” podrazumijeva:

 • Obuku „Kako pokrenuti posao“ (SYB – Start Your Business) – namijenjena potencijalnim preduzetnicima koji žele da pokrenu startup i već imaju konkretnu poslovnu ideju. Kurs je spoj obuke, rada na terenu i podrške nakon kursa; polaznicima pomaže da procijene da li su spremni da pokrenu posao, pripreme plan poslovanja i ocijene njegovu održivost.
 • Nastavni materijal za navedene obuke.
 • Radionicu „Od ideje do uspješnog biznisa i velike grupacije“

Nakon obuke, posebna stručna komisija će, na osnovu kvaliteta ideje i poslovnog plana, a prema unaprijed definisanim kriterijima, odabrati još 12 poslovnih ideja prema broju osvojenih bodova, koje će finansijski podržati sa grantovima u iznosu do 10.750 KM po projektnoj ideji.

Najbolje ocijenjene poslovne ideje će dobiti i:

 • Mentorsku podršku prilikom registracije i početka poslovanja
 • Tehničku podršku prilikom razvoja proizvoda i/ili usluge; (ETF Banja Luka)
 • Obezbijeđen besplatan kancelarijski prostor u trajanju od jedne godine u inkubatoru Inovacionog centra Banja Luka (ICBL);
 • Seminar „Trendovi u IT sektoru“;
 • NLP seminar – Neurolingvističko programiranje, model za samomotivaciju.

Vremenski okvir

Obuke za 60 kandidata, 2 grupe po 30 učesnika će biti organizovane od oktobra/novembra do najkasnije decembra 2020. godine, a održavaće se putem platforme ZOOM.

Postupak prijave

Prijave (link na prijavni formular na našem sajtu i sajtu partnera) https://bit.ly/3cHVeCe se mogu popuniti direktno na obrascu ili u prostorijama Gradske razvojne agencije Banja Luka na adresi Josifa Pančića 8.

Rok za podnošenje prijava je 25 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

Drugi Javni Poziv Pokretanje IT Startapa

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti lično u Gradskoj razvojnoj agenciji Banja Luka ili putem e-mail adrese prijave@cidea.org

U toku treći krug obuka u sklopu projekta “Podrška za pokretanje STARTUP-a iz oblasti IT-a”

Treći krug obuka u sklopu projekta “Podrška za pokretanje STARTUP-a iz oblasti IT-a” koji finansira Evropska unija je počeo. U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, obuke se održavaju na daljinu uz pomoć digitalnih alata. Projektni tim je pripremio tutorijale koji će da služe u procesu obuka, koji se održava na platformi ZOOM gdje su polaznici podijeljeni u tri grupe koje vode mentori.

U trećem, poslednjem krugu 30 kandadata će proći obuku po SIYB (pokreni i unaprijedi svoje poslovanje) metodologiji, trenutno najvećem globalnom programu obuke iz menadžmenta koji pomaže preduzetnicima da pokrenu i razviju posao. Kandidati će na obuci sa trenerima razraditi svoje poslovne ideje dok će oni koji budu najbolje ocijenjeni biti finansijski podržani bespovratnim sredstvima i mentorskom podrškom.

Projekat “Podrška za pokretanje STARTUP-a iz oblasti IT-a” podržava pokretanje novih firmi za lica mlađa od 35 godina u oblasti informacionih tehnologija (oblasti digitalizacije, kreativnih industrija i digitalnog marketinga). Ovaj projekat će, u skladu sa metodologijom Međunarodne organizacije rada (MOR) „Započni i unaprijedi svoj posao“ ojačati kapacitete 100 osoba mlađih od 35 godina kroz mentorstvo procesa osnivanja preduzeća, a 20 odabranih  mentorstvo za razvoj proizvoda, obuku iz oblasti NLP-a, obezbije i dati finansijsku podršku za 20 kandidata u ukupnoj vrijednosti od 110 000 evra,

Projekat provodi Gradska razvojna agencija Banja Luka u partnerstvu sa Gradom Banja Luka, Inovacionim centrom Banja Luka – ICBL, Zavodom za zapošljavanje RS – Filijala Banja Luka, Elektrotehničkim fakultetom, firmama „Blok projekt” d.o.o., „Ad Lab“ s.p., „Media Lab”d.o.o., Telegroup d.o.o. i udruženjima „Bit Alijansa“ i Klub poslovnih žena Republike Srpske“.

Ovo lokalno partnerstvo je jedno od pet partnerstava za zapošljavanje kreiranih u okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koga finansira Evropska unija u BiH, a realizuju GIZ, UNDP i MOR.

Grad Banja Luka, Gradska razvojna agencija (CIDEA), Inovacioni centar Banja Luka (ICBL) i projekat EU4Business pozivaju mlade osobe, starosti od 18 do 35 godina, da se prijave za učešće na projektu jačanja preduzetničkih kompetencija i pokretanja STARTUP/a iz oblasti informacionih tehnologija i digitalnih i kreativnih industrija koje imaju primjenu u IT.

 

Održana završna konferencija projekta „Podrška za pokretanje startupa iz oblasti IT sektora“

Projekat „Podrška za pokretanje startupa iz oblasti IT sektora“ je realizovan u okviru projekta EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju koga finansiraju Evropska Unija i Vlada Savezne Republike Njemačke, a sprovode Međunarodna organizacija rada (ILO), Njemačka razvojna organizacija (GIZ) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Projekat implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banja Luka, a vodi ga Gradska razvojna agencija Banja Luka zajedno sa partnerima: Grad Banja Luka, ICBL, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Elektrotehnički fakultetUniverziteta u Banjoj Luci, UG Bit Alijansa, Klub poslovnih žena Republike Srpske, Telegroup d.o.o.,Media Lab d.o.o., Blok projekt d.o.o. i AdLab s.p. Vrijednost projekta je 213.774,60 eura a implementira se u periodu od 1.1.2020.godine do 31.12.2021. godine.

Tokom implementacije projekta obučeno je 100 mladih ljudi a u skladu sa ILO metodologijom „Započni i unaprijedi svoj posao“ (SIYB and GET Ahead Methodology) i tako su ojačani njihovi kapaciteti za poslovno planiranje, pripremu poslovnih i marketing planova, menadžment i razvoj proizvoda. Pomenute aktivnosti su sprovedene u cilju realizacije inovativnih poslovnih ideja te su za 20 kandidata, koji su registrovali novu firmu, dodijeljeni grantovi u ukupnoj vrijednosti od 110.000,00 eura. Novoosnovane firme su iz IT sektora odnosno iz digitalne i kreativne industrije.