Gradska razvojna agencija i Tehnološki fakultet organizuju događaj „Ne dozvoli da otpad postane smeće“

Gradska razvojna agencija Banja Luka i Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci 25.05.2021. godine organizuju događaj „Ne dozvoli da otpad postane smeće“, koji je podržan od strane Evropske komisije, a koji će se održati na Tehnološkom fakultetu. Događaj se organizuje u sklopu inicijative Evropski socio-ekonomski regioni 2021. (European Social Economy Regions 2021 – ESER).

Tema događaja u Banjaluci je predstavljanje potencijalnih inovativnih rješenja u zaštiti životne sredine – reciklaži i rehabilitaciji prostora. Plan je da se na jednom mjestu okupe zainteresovani stejkholderi i predstave određeni problemi i potencijalna rješenja, kako bi se i u budućnosti moglo raditi na novim zajedničkim inicijativama, koje bi se mogle implementirati na nove, atraktivne i inovativne načine. Cilj događaja „Ne dozvoli da otpad postane smeće“ je da se predavanjima i edukacijom ukaže na koristi koje donosi reciklaža i da se predstavi primjer dobre prakse revitalizacije i razvoja turističko-rekreativnog centra Manjača.

Zbog sprovođenja mjera zaštite od pandemije virusa korona, samo određen broj ljudi uz pozivnicu može da prisustvuje ovom događaju.

U OSTALIM VIJESTIMA