Neven Stanić o projektima CIDEA: S novim rukovodstvom, stigle i nove ideje

Na početku mandata najavio sam da sa novim rukovodstvom dolaze i novi projekti i nove ideje. Tako je i bilo. Uveli smo određene novine koje imaju za cilj da promovišu Gradsku razvojnu agenciju, a uz to da se dodatno stvori bolja atmosfera za rast i razvoj malog i srednjeg preduzetništva, što je i sama suština postojanja Agencije.

Poručio je ovo u intervjuu za Banjaluka.net Neven Stanić, direktor Gradske razvojne agencije (CIDEA) Banjaluka.

Na čelo Gradske razvojne agencije imenovan je početkom godine, a za naš portal govorio je o novinama, projektima koje Agencija planira da realizuje, ali i ciljevima i planovima za naredni period.

Gradska razvojna agencija Banjaluke kandidovala je čak pet projekata za EU program “INTEREG VI – A IPA HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA”. O kakvim projektima je riječ, šta bi građani dobili njihovom realizacijom?

STANIĆ: Da, uspjeli smo da kandidujemo maksimalan broj projekata  koji je dozvoljen u skladu sa uslovima pomenutog EU programa, poziva za projekte, odnosno dva projekta kao nosilac trilateralnog projekta i tri projekta projekta kao partner.

Riječ je o projektima u različitim oblastima čijom realizacijom bi se omogućilo uspostavljanje novih usluga za građane.

Tako na primjer,  kroz projekat „ENABLE“, koji je u sektoru jačanja zdravstvenih usluga pripremili smo projekat podrške uvođenju novih usluga i metodologija rada za djecu sa posebnim potrebama koje bi pružali naši Resursni centri JU Centar „Zaštiti me“ i JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora, a kroz stručne obuke, nabavku nove opreme i instrumenata neophodnih za rad. Cilj je da se koriste najnovije metodologije i instrumenti.

Zatim kroz projekat „RWEL“ radili bismo na uspostavljanju jednog novog mehanizma za pružanje stručne podrške ženama u ruralnom području u oblasti razvoja preduzetništva a koja je prilagođena njihovim potrebama.

Kroz projekat „EscapeTour“ bismo radili na unaprjeđenju turističke ponude odnosno turističkog proizvoda na Kočićevom ognjištu sa posebnom fokusom na uvođenje digitalnih tehnologija, te na  prilagođavanju ponude slabovidim licima.

Kroz projekat “ Earth Guardians“ radili bismo  na unaprjeđenju kapaciteta Civilne zaštite Banja Luka, a kroz nabavku nove opreme, izradu planova, obuku i  razmjenu iskustava sa kolegama iz prekograničnog područja.

I kroz projekat „SMART HUBS“ bismo radili na kreiranju jednog resursnog centra za društvenu ekonomiju i usavršavanje poslovnih modela u oblasti zelenog preduzetništva.

Kolika je vrijednost kandidovanih projekata i vjerovatnoća da će svih pet projekata dobiti “zeleno svjetlo”?

STANIĆ: S obzirom da je riječ o prekograničnim projektima i trilateralnom programu između BiH, Hrvatske i Crne Gore, u svim projektima imamo partnere iz pomenutih zemalja, tako da je ukupna vrijednost projekata 5.034.011 evra, odnosno 9.845.670,28 KM, a od toga naš dio u projektnim budžetima je 1.940.765,60 evra odnosno 3.795.807, 58 KM.

Za ovaj Poziv je dostupno 41.095.300, 00 evra, ali je kao i svaki put dostavljeno jako mnogo aplikacija u daleko većoj ukupnoj vrijednosti, odnosno 217 aplikacija u vrijednosti od skoro 280 miliona evra što je oko sedam puta više.  Međutim, smatramo da su naši projekti konkurentni, i s obzirom da je na prethodnim pozivima naš projektni tim bio uspješan očekujemo i sada da nam odobre neke od pomenutih projekata.

Na čelo Gradske razvojne agencije Banjaluke došli ste početkom ove godine. Kakvo stanje ste zatekli i šta je bio fokus Vašeg djelovanja u proteklih šest mjeseci?

STANIĆ: Odmah na početku mandata sam najavio da sa imenovanjem novog rukovodstva dolaze i novi projekti i nove ideje. Tako je i bilo. Uveli smo određene novine koje imaju za cilj da promovišu Gradsku razvojnu agenciju, a uz to da se dodatno stvori bolja atmosfera za rast i razvoj malog i srednjeg preduzetništva što je i sama suština postojanja Agencije.

Kroz budžet smo planirali i realizovali Konferenciju mladih preduzetnika što je jedna novina ispred Agencije. Konferencije je održana početkom juna ove godine gdje smo okupili veliki broj mladih ljudi, preduzetnika prije svega, a naravno i onih koji žele da se upuste u avanturu otvaranja svojih preduzeća. Cilj je bio da se mladima predstave mogućnosti, ali i izazovi pri otvaranju preduzeća kako bi stekli širu sliku poslovanja i kako bi znali šta ih sve može očekivati u tom procesu. Naravno, pored toga, predstavili su nam se uspješni mladi preduzetnici koji su svojim primjerom ohrabrili ostale učesnike i pokazali da kada imate poslovnu ideju, uz trud i rad možete da ostvarite uspjeh.

Koje oblasti imaju potencijal i tendenciju daljeg razvoja, a koje bi u skladi s tim bile prioritetne u radu Gradske razvojne agencije Banjaluke?

STANIĆ: Osim turizma koji ima potencijal i tendenciju razvoja i gdje radimo u partnerstvu sa Gradom i Turističkom organizacijom, te naše kompletne podrške koju pružamo korisnicima tokom pokretanja novih poslovnih aktivnosti posebnu pažnju bismo posvetili obnovljivim izvorima energije, očuvanju prirodnih resursa, inovacijama i novim tehnologijama u tom sektoru, kao i  podršci u oblasti osposobljavanja kadra odnosno aktivnostima za unaprjeđenje ljudskih resursa u svim sektorima. S tim u vezi radimo na pripremi nekih novih atraktivnih projekata u turizmu, zatim na kreiranju Centra za zelenu energiju i čak ispitujemo mogućnosti za kreiranje jednog Centra za profesionalnu orijentaciju.

Kakvi su planovi rada Gradske razvojne agencije Banjaluke za naredni period?

STANIĆ: Do kraja godine nas očekuje još jedan važan događaj, a to je Sajam inovatora i investitora, nešto što će naši Banjalučani imati priliku da vide po prvi put. Naime, svjesni smo činjenice da sa jedne strane postoje inovatori koji se bori da obezbijede finansije za plasiranje svojih proizvoda na tržište, a sa druge strane imamo investitore koji nemaju ideju ili traže priliku da ulože. Na ovaj način želimo da spojimo ove dve strane i stvorimo nove proizvode. Već nakon naših najava, javilo se interesovanje i inovatora i investitora koji su izrazili želju da budu dio našeg projekta i siguran sam da će biti uspješan.

Takođe, nešto što će biti korisno mladim preduzetniicma i start up firmama jeste osnivanje coworking prostora u centru Grada. Gradska razvojna agencija planira da u jednom od poslovnih prostora u vlasništvu grada formira coworking prostor koji će biti na usluzima mladim da razvijaju svoje ideje. U međuvremenu, pojavio se jedan od projektnih poziva na koji smo predali aplikaciju gdje očekujemo da nam se odobre sredstva za uređenje i puštanje u rad tog coworking prostora, što znači da će Banjaluka dobiti jednu potpunu novu uslugu bez ulaganja svojih budžetskih sredstava.

I naravno, u toku su pripreme za Banjalučku zimu, koja svake godine pa tako i ove, mora da nadmaši sva naša očekivanja, očekivanja Banjalučana, ali i svih turista koji dolaze u naš grad. Očekujemo nove sadržaje, proširen program, inovativniji pristup i na kraju zadovoljne posjetioce.

U OSTALIM VIJESTIMA