Prezentovane prve aktivnosti i rezultati rada partnerskog konzorcijuma „Prijatelji Gimnazije“

Na promotivnom događaju organizovanom u JU GIMNAZIJA Banja Luka prezentovani su prvi rezultati i provedene aktivnosti u okviru inicijative „Prijatelji Gimnazije“ a u implementaciji projekta „Podrška jačanju kapaciteta JU Gimnazija Banja Luka“. Predstavnici škole su izrazili i posebnu zahvalnost partnerima na dosadašnjem angažmanu i to: Gradskoj razvojnoj agenciji Banja Luka, Uniji udruženja poslodavaca RS, Bitalijansi, te kompanijama Telegrup d.o.o i Lanako d.o.o koji su obezbijedili sredstva i resurse za realizaciju prve grupe aktivnosti te pozivaju druge firme i partnere da se uključe u inicijativu i tako doprinesu realizaciji preostalih aktivnosti.

Krajem 2021.godine, Gradska razvojna agencija Banja Luka je u saradnji sa partnerima pokrenula inicijativu za podršku razvoju JU Gimnazija Banja Luka te kreirala partnerski konzorcijum pod nazivom „Prijatelji Gimnazije“ koji čine pokretači inicijative: Gradska razvojna agencija Banja Luka, JU Gimnazija Banja Luka, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske, Udruženje Bit Alijansa, te kompanije koje su se pridružile inicijativi na prvi poziv: Telegrup, Lanako, M-tel, Telemaks, Prointer, Vejseven.

Partnerski konzorcijum „Prijatelji Gimnazije“ je održao nekoliko radnih sastanaka te pokrenuo i proveo nekoliko aktivnosti a to su: izrada projekta – „Tehnički projekat zamjene instalacija u kabinetima“- donacija kompanije Telegrup, izrada predračuna i odabir opreme za multimedijalna učionice sa fokusom na IT smjer, priprema prijedloga programa  provođenja praktičnih vježbi i inicijativa za učešće u izradi nastavnog plana i programa i diskusija oko trenutnih NPP, aktivnosti posjete učenika firma i tehničkim fakultetima i druge prateće aktivnosti.

S obzirom da je pripremljen projekat rekonstrukcije instalacija u kabinetima za IT, te predračun vezan za potrebnu opremu za kabinete i da je nekoliko kompanija izrazilo spremnost da finansijski podrže rekonstrukciju instalacija i opremanje kabineta pozivamo i druge kompanije i partnere da izraze interesovanje za učešće u obnovi kabineta za IT u ovoj školi.

U OSTALIM VIJESTIMA