Velika posjećenost Info dana za Program transnacionalne saradnje Interreg Dunav 2014-2020

 

Gradska razvojna agencija Banja Luka, Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske su organizovali INFO DAN posvećen drugom pozivu za dostavljanje projekata u okviru Programa transnacionalne saradnje Interreg Dunav 2014-2020.

Info dan je održan 31. marta 2017. godine u Banjaluci prisustvovalo je preko 120 učesnika.

Učesnici su imali priliku čuti informacije o samom Programu, te detalje o drugom pozivu za dostavljanje prijedloga projekata čija zvanična objava se očekuje u maju 2017. godine.

Ovaj događaj je bio prilika za sve potencijalne partnere iz BiH da se blagovremeno upoznaju sa uslovima koje trebaju ispuniti da bi kandidovali projekat, vrstama aktivnosti i rezultatima koji su prihvatljivi.

Prezentacije sa info dana se mogu naći ОVDJE.

Podsjećamo da Program Transnacionalne saradnje Dunav 2014-2020 nudi finansijsku podršku za transnacionalne projekte koji doprinose razvoju inovativne, bolje pristupačne i održive dunavske regije. U programu učestvuju Austrija, Njemačka, Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Moldavija, Ukrajina, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija.

Do 2020. godine državama učesnicama će biti na raspolaganju 202,3 miliona evra iz ERDF-a i 19,8 miliona evra iz IPA, za projekte transnacionalnе saradnjе koji imaju za cilj jačanje istraživanja i inovacija, efikasno korištenje prirodnih resursa bolju povezanost regije te jačanje institucionalnih kapaciteta. Program podstiče ekonomsku, društvenu i socijalnu koheziju u dunavskom regionu u definisanim poljima saradnje a to su:

  • Inovativno i društveno odgovorno poslovanje unutar Dunavskog regiona – posebno se odnosi na podsticanje ekoloških inovacija, transfera znanja, politike klastera, socijalne inovacije i preduzetništvo, uključujući aspekte tehnoloških i netehnoloških inovacija.
  • Ekološki i kulturno odgovorno djelovanje unutar Dunavskog regiona – posebno se odnosi na očuvanje i održavanje diverziteta prirodnih i kulturnih dobara, održavanje najvažnijih ekoloških koridora duž riječnih sistema, sprečavanje i otklanjanje posljedica katastrofa i upravljanje kriznim situacijama.
  • Bolja povezanost i energetska odgovornost u dunavskom regionu – posebno se odnosi poboljšanje regionalne povezanosti na TEN-T mrežu, ekološki prihvatljive saobraćajne sisteme i regionalno energetsko planiranje i koordinaciju.
  • Dobro upravljanje i poboljšanje institucionalnih kapaciteta za rješavanje velikih društvenih izazova u Dunavskom regionu – posebno se odnosi na jačanje transnacionalnog upravljanja u oblastima sa velikim društvenim izazovima, efektivnije upravljanje Strategijom EU za Dunavski region i razvoj kompleksnih transnacionalnih projekata.

U OSTALIM VIJESTIMA