JAVNI POZIV ZA BESPLATNO UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJU BIZNISA

Gradska razvojna agencija Banja Luka i partnerske organizacije okupljene u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Banja Luka pozivaju sve zainteresovane osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće u programu podrške razvoju malih biznisa.

Program podrške realizuju partneri u okviru projekta „Integracija nezaposlenih osoba na tržište rada uz pomoć LPZ Banja Luka“ koji se provodi u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ koji finansira Evropska unija a realizuje Međunarodna organizacija rada.

KO SE MOŽE PRIJAVITI

Pravo na učešće u programu podrške razvoja poslovnih ideja i biznisa, imaju nezaposlene punoljetne osobe prijavljene na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – filijala Banja Luka, koje žele registrovati firmu kao osnovnu djelatnost na području grada Banja Luka.

KADA I KAKO SE PRIJAVITI

Prijave se mogu podnijeti do 31.12.2022. godine, popunjavanjem Obrasca za prijavu koji je dostupan na linku.

Popunjen Obrazac za prijavu je moguće predati:

  • Elektronskim popunjavanjem obrasca na linku
  • Lično u Gradskoj razvojnog agenciji Banja Luka
  • Poštom na adresu: Gradska razvojna agencija Banja Luka, ulica Josifa Pančića br. 8. 78000 Banja Luka

Učesnici koji budu odabrani za učešće u Programu, prije početka obuke, treba da dostave Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje – Filijala Banja Luka da se vode na evidenciji nezaposlenih.

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem e-maila: danka.dabic©cidea.org ili telefonski na broj 051 433 460.

SADRŽAJ PODRŠKE

Kroz program podrške učesnike očekuje:

  • Trodnevna obuka „Pokreni svoj posao“ po metodologiji Međunarodne organizacije rada;
  • Podrška iz oblasti poslovnog planiranja.

Pet najbolje ocijenjenih polovnih planova će dobiti:

  • Finansijsku podršku u iznosu do 6.845,40 KM;
  • Mentorsku podršku prilikom registracije i početka poslovanja;
  • Trodnevnu obuku „Unaprijedi svoj posao“;
  • Poslovno mentostvo nakon registracije posla.

Kompletan Javni poziv možete pogledati u prilogu JAVNI POZIV

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banja Luka je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Pravilnik o kriterijumima za odabir korisnika

U OSTALIM VIJESTIMA