JAVNI POZIV za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu

I – Predmet javnog poziva


Predmet ovog javnog poziva je dodjela subvencija poslovnim subjektima na teritoriji Grada Banja Luka (u daljem tekstu: Grada), koji su naročito pogođeni krizom izazvanom „covid-19“ virusom i kojima je u 2021. godini bio zabranjen ili ograničen rad, i to:

 1. Subvencija poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva;
 2. Subvencija naknade za zauzimanje javne površine
 3. Subvencija za samozapošljavanje;
 4. Subvencija za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena;
 5. Subvencija za podršku starim zanatima u doba krize.

II – Namjena subvencija

 1. Subvencija poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva
  Korisnici subvencija mogu biti poslovni subjekti čije su šifre pretežne djelatnosti sljedeće: 55.10 – hoteli i sličan smještaj, 55.20 – odmarališta i ostali smještaj za kraći odmor (hosteli, moteli), 79.11 – djelatnosti putničkih agencija, 79.12 – djelatnosti tur-operatora, 56.30 – noćni klub, 56.10 – samo svadbeni salon i 68.20 – samo svadbeni salon, 90.01 – izvođačka umjetnost i 90.02 – pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti.
  a) Hoteli, moteli, hosteli (pretežne šifre djelatnosti 55.10 i 55.20):
  Subvencija se može odobriti u sljedećim iznosima:
  Hoteli, moteli i hosteli, – najviše do 450 KM po sobi, i to:
  *hoteli sa 4 ili 5 zvjezdica najviše do 450 KM po sobi;
  *hoteli sa 3 i manje zvjezdica, hosteli i moteli najviše do 350 KM po sobi.
  Maksimalan iznos po pojedinom poslovnom subjektu koji raspolaže sa kapacitetom do 50 soba iznosi do 15.000 KM;
  Maksimalan iznos po pojedinom poslovnom subjektu koji raspolaže sa kapacitetom od 51 do 100 soba iznosi do 30.000 KM;
  Maksimalan iznos po pojedinom poslovnom subjektu koji raspolaže sa kapacitetom više od 100 soba iznosi do 50.000 KM.
  b) Turističke agencije, tur-operatori i izvođačka djelatnost (pretežne šifre djelatnosti 79.11, 79.12, 90.01 i 90.02):
  Subvencija turističkima agencijama, tur-operatorima i izvođačkoj djelatnosti iznosi najviše do 1.000 KM po zaposlenom radniku.
  v) Svadbeni saloni i noćni klubovi (pretežne šifre djelatnosti 56.30, 56.10 i 68.20):
  Subvencija svadbenim salonima i noćnim klubovima se može odobriti u iznosu do 7.000 KM po poslovnom subjektu.
 1. Subvencija naknade za zauzimanje javne površine
  Poslovni subjekti čije su šifre pretežne djelatnosti 56.10 – djelatnost restorana i usluge dostave hrane i 56.30 djelatnost pripreme i posluživanja pića, a koji ispune uslove Javnog poziva, imaju pravo na subvenciju dijela iznosa naknade za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje bašti ugostiteljskih objekata i to u iznosu od 100% naknade za mjesec mart i 30 % naknade za ostale mjesece u toku 2021. godine.
 1. Subvencija za samozapošljavanje
  Subvencija za samozapošljavanje se može odobriti samostalnim preduzetnicima koji su od početka kalendarske godine do okončanja javnog poziva registrovali samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje na području Grada.
  Subvencija se može odobriti samostalnom preduzetniku u iznosu od 3.000 do 7.000 KM, zavisno od stručne spreme podnosioca zahtjeva.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje imaju samostalni preduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su od početka kalendarske godine do okončanja Javnog poziva registrovali samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje na području Grada;
 • da imaju izrađen biznis plan.

Za podnosioce zahtjeva u cilju edukacije i unapređenja poslovanja organizovaće se besplatna obuka za izradu biznis plana, koji predstavlja sastavni dio tražene dokumentacije. Obuka će biti organizovana od strane Gradske razvojne agencije. Kandidati će o terminima obuke za izradu biznis plana biti obaviješteni telefonskim ili elektronskim putem, kao i putem sajta Grada Banja Luka i Gradske razvojne agencije. Obuka za izradu biznis plana traje dva dana i biće organizovana u vrijeme trajanja Javnog poziva.

Informacije za termine održavanja obuka možete dobiti pozivom na broj 051/433-460 ili putem e- pošte ivan.babic@cidea.org

 1. Subvencija za iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena
  Obveznici komunalne takse za isticanje poslovnog imena, kojima je zabranjeno ili ograničeno obavljanje djelatnosti, imaju pravo na subvenciju alikvotnog dijela komunalne takse prema registrovanoj pretežnoj djelatnosti, a u visini njihove obaveze, i to:
  1) Poslovni subjekti pretežne šifre djelatnosti: 56.30 – noćni klub imaju pravo na subvenciju komunalne takse za 2021. godinu u iznosu od 100%,
  2) Poslovni subjekti pretežne šifre djelatnosti: 90.01 i 90.02 izvođačka umjetnost, imaju pravo na subvenciju alikvotnog dijela komunalne takse za 6 mjeseci u iznosu od 100%, a za 6 mjeseci u iznosu od 20%;
  3) Poslovni subjekti kojima je zabranjen rad u mjesecu martu 2021. godine imaju pravo na subvenciju alikvotnog dijela komunalne takse:

*za 1 mjesec u iznosu od 100%,
*za 5 mjeseci u iznosu od 20% i
*za 6 mjeseci u iznosu od 10%.

 1. Subvencija za podršku starim zanatima u doba krize
  Subvencija za podršku starim zanatima u doba krize se može odobriti samostalnim preduzetnicima sa statusom starog zanata, umjetničkog zanata ili domaće radinosti koji su status stekli do dana objave javnog poziva.
  Subvencija za podršku samostalnim preduzetnicima sa statusom starog zanata, umjetničkog zanata ili domaće radinosti iznosi do 1.000 KM po preduzetniku.

Dokumenti za preuzeti:

U OSTALIM VIJESTIMA